experts in brandbeheersing

advies op maat

Fuecon Brandbeheersing is met meer dan 20 jaar ervaring een autoriteit op het gebied van brandveiligheidsadvies.

Over ons

Bij Fuecon Brandbeheersing wordt u bijgestaan door adviseurs, die beschikken over ruime kennis en ervaring. We lossen uw brandveiligheidsvraagstukken adequaat op. Door de bouwkundige achtergrond kan Fuecon u assisteren in de praktische toepassing van brandveiligheid.

Fuecon is een onafhankelijk adviesbureau. Wij zijn niet gelieerd aan leveranciers van brandveiligheidsproducten en genereren geen inkomsten met het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen.

Wij adviseren onze opdrachtgevers inzake de brandveiligheid van bestaande gebouwen, nieuwbouwprojecten en uitbreidingen. Dat kunnen projecten zijn van klein tot groot. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een brandoverslagberekening voor een woonhuis tot een gelijkwaardige oplossing met compleet brandveiligheidsadvies voor een groot utiliteitsgebouw.

Fuecon Brandbeheersing heeft zich gespecialiseerd in gelijkwaardige oplossingen, met name ten aanzien van de overschrijding van de omvang van een brandcompartiment (beperking van uitbreiding van brand). Hierbij kan worden gedacht aan een rapport NEN 6060 (oude methode beheersbaarheid van brand / vuurlastberekening) of een onderbouwing op basis van een risicobenadering (NEN 6079).

Fuecon geeft brandveiligheidsadvies voor projecten door heel Nederland. Mede door de persoonlijke benadering, expertise en indien nodig, onderzoek op locatie geeft Fuecon u een op maat gesneden advies. Wij zorgen ervoor dat uw ontwerp qua brandveiligheid goed in elkaar zit en u geen overbodige kosten maakt voor maatregelen die binnen de kaders van wet en regelgeving niet strikt noodzakelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan het vereiste brandveiligheidsniveau.

Indien u besluit het brandveiligheidsniveau van het betreffende object hoger te willen leggen dan wettelijk vereist, dan zorgen wij er in dat geval ook voor dat dit zo goed mogelijk wordt begeleid en wij u adviseren de extra maatregelen wel of niet in vergunningen te laten opnemen. 

arno_geerdink_klein

Ing. Arno Geerdink
Directie Fuecon Brandbeheersing

onze dienstverlening

Bouwbesluit 2012

Brandveiligheidstoets Brandveiligheidstekening

Vuurlastberekening

Vuurlastberekening volgens NEN 6090 Brandveiligheidseisen reduceren

Brandveiligheid

risicobenadering van grote brandcompartimenten

Brandoverslag

Brandoverslag- en branddoorslag berekeningen volgens NEN 6068.

Grote veestallen

gelijkwaardige oplossingen voor veestallen (>2.500 m²)

Grotere brandcompartimenten

Gelijkwaardige oplossing voor grotere brandcompartimenten (BvB NEN 6060)

Bouwbesluit 2012

Brandveiligheidstoets
Fuecon kan voor u een brandveiligheidstoets uitvoeren op basis van het Bouwbesluit, zodat voor u inzichtelijk wordt gemaakt welke eisen van toepassing zijn en welke brandveiligheidsmaatregelenu dient te nemen. Wij raden u aan, indien u van deze dienst gebruik maakt, tevens de brandveiligheidstekening voor ons te laten maken, zodat u een duidelijk document heeft met een totaaloverzicht van de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. 

Brandveiligheidstekening
Fuecon kan voor u een brandveiligheidstekening maken, zodat u voor uzelf, betrokkenen en voor het bevoegd gezag een overzichtelijk document heeft waarop alle brandveiligheidsmaatregelen staan aangegeven. Dit voorkomt dat in de praktijk voorzieningen ‘over het hoofd worden gezien’ of op onjuiste wijze worden geïnterpreteerd.

Vuurlastberekening volgens NEN 6090
Het Bouwbesluit biedt in sommige gevallen mogelijkheden om brandveiligheidseisen (bijvoorbeeld brandwerendheid) te reduceren, indien wordt aangetoond dat de vuurbelasting niet meer dan een bepaalde grenswaarde bedraagt. 

Bijvoorbeeld kan voor sterkte bij brand de brandwerendheidseis voor de bouwconstructie in veel gevallen worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting (nagelvaste vuurbelasting van het gebouw) minder dan 500 MJ/m² bedraagt. Dat kan een kostenbesparing opleveren.

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening
De opvangcapaciteit is samen met de doorstroomcapaciteit een begrip dat in de bouwregelgeving wordt gehanteerd om te bepalen of bij brand gebruikers voldoende snel in veiligheid kunnen worden gebracht.

Uitgangspunt is dat alle gebruikers van een bedreigde zone in het gebouw binnen één minuut na alarmering in een veilig gebied kunnen worden opgevangen om daarna beschermd door te kunnen vluchten naar het buitenterrein.

Fuecon kan voor u deze berekeningen verzorgen en toetsen of de ontvluchting voldoet aan wet- en regelgeving en indien dit niet voldoet, met welke aanvullende maatregelen alsnog kan worden voldaan aan de gestelde eisen

 

Brandoverslag volgens NEN 6068
Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen of tussen gebouwen (brandcompartimenten) onderling. Fuecon heeft ruime ervaring in het maken van brandoverslagberekeningen volgens NEN 6068. Wij maken gebruik van het rekenprogramma Pintegraal van Peutz, welke goed inzichtelijk maakt welke warmtestralingsbelastingen kunnen worden verwacht op de te beoordelen doelobjecten.

Met Pintegraal kunnen wij voor u bepalen en onderbouwen of gevels wel of niet brandwerend moeten worden uitgevoerd.

Indien u te maken heeft met brandwerende gevels waarin zich gevelopeningen bevinden, kan Fuecon voor u berekenen of gevelopeningen niet brandwerend mogen worden uitgevoerd in brandwerende gevels, zonder dat er kans op brandoverslag bestaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevelopeningen van verschillende brandcompartimenten boven elkaar met daar tussen een kleine borstwering of een brandwerende gevel met gevelopeningen nabij een erfgrens of belendend gebouw. Door hieraan te rekenen kunnen er kosten worden bespaard.

Omgekeerd is het mogelijk te bepalen wat de ‘veilige afstand’ is voor een gevel. Zo kunnen brandwerende gevels worden voorkomen door het nemen van voldoende afstand tot de erfgrens of tot een belendend gebouw op eigen perceel.

Gelijkwaardige oplossingen voor grote brandcompartimenten
NEN 6060 is sinds juni 2015 de opvolger van methode beheersbaarheid van brand 2007 (BvB).

De NEN 6060 biedt de mogelijkheid om grotere brandcompartimenten te realiseren dan volgens het Bouwbesluit is toegestaan (gelijkwaardige oplossing) op het gebied van beperking van uitbreiding van brand en vluchtroutes. Hierbij wordt de aanwezige gemiddelde vuurbelasting betrokken om te bepalen hoe groot een brandcompartiment mag zijn en welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemiddelde vuurbelasting wordt bepaald door de permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.

De permanente vuurbelasting betreft de brandbaarheid van het gebouw (isolatie, dakbedekking, gevels, vloeren enz.) en de variabele vuurbelasting betreft de brandbaarheid van de inventaris. Vuurbelasting wordt uitgedrukt in kg vurenhout per m² gebruiksoppervlakte. Theoretisch wordt 1 kg vurenhout per m² gebruiksoppervlakte gelijk gesteld aan 1 minuut brand. Verder wordt voor het bepalen van de brandwerendheid van gevels en interne brandscheidingen de piekvuurbelasting berekend over de maatgevende 1.000 m² grondoppervlak.

Fuecon heeft zeer ruime ervaring in het maken van vuurlastberekeningen en gelijkwaardige oplossingen en kan voor u een deskundig advies opstellen conform NEN 6060.

Toezichtarrangement
Bij toepassing van de norm NEN 6060 geldt een toezichtarrangement als algemene verplichting. Dat betekent dat op een nader met gemeente af te stemmen frequentie door een ter zake kundig adviesbureau zal worden beoordeeld of het gebruik nog overeenstemt met de oorspronkelijke uitgangspunten.

Fuecon kan u hiermee tevens van dienst zijn. Wij kunnen op efficiënte wijze bepalen wat de vuurbelasting in een gebouw is, teneinde te bepalen of het gebruik nog voldoet aan de uitgangspunten.vRapportage betreft een ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’ conclusie. Bij een voldoet niet conclusie wordt aangegeven welke punten als onvoldoende zijn beoordeeld.

NEN 6079 / Brandveiligheid van grote brandcompartimenten / Risicobenadering

De norm 6079 biedt een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding op basis van een risicobenadering voor grote brandcompartimenten.

Het beschrijft een bepalingsmethode op basis van kansen waarmee, gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012), kan worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding (artikel 2.81/2.87 van Bouwbesluit 2012) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.

De NEN 6079 sluit bepaald niet uit dat er andere benaderingen worden ingezet ter motivering van de gelijkwaardigheid van grote brandcompartimenten. Ook is het denkbaar dat een geheel of deels andere combinatie cvan omstandigheden of maatregelen wordt gebruikt om een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid te bereiken en te motiveren.

Grote veestallen

Fuecon heeft sinds haar oprichting voor veel grote veestallen (> 2.500 m² gebruiksoppervlak) de gelijkwaardige oplossing verzorgd. Denk daarbij aan rundveestallen (ligboxenstallen / melkveestallen / kalverenstallen), varkensstallen (zeugenstallen / biggenstallen / vleesvarkensstallen) en pluimveestallen (legkippenstallen / vleeskuikenstallen).

Actueel is dat de leefbaarheid en het dierenwelzijn van de levende have in de stal gewaarborgd moet zijn. De trend van de laatste jaren is dat er wordt ingezet op het terugdringen van de risico’s op brand in een stal (risicobenadering) en het beperken van de risico’s op uitbreiding van brand in een stal door het gebruik van betere bouwmaterialen met een lagere brandvoortplantingsklasse en minder rookproductie.

Fuecon heeft zich hierin gespecialiseerd, hetgeen resulteert in een groot aantal grote veestallen welke op deze wijze veiliger zijn gebouwd en waarbij de levende have minder risico’s lopen en beter worden beschermd tegen het dodelijke effect van brand.

 

Onze projecten

Hieronder een selectie van projecten waarvoor werkzaamheden
in het kader van brandveiligheid / gelijkwaardigheid zijn verricht:

 • Damen Dredging Nijkerk
 • Draka Emmen
 • TNT Express Zwolle
 • Huuskes Versproducten Enschede, Nijkerk
 • Dumo, Druten
 • Pon Leusden
 • Arcabo Stacaravans Nieuwleusen
 • Larcom Ommen
 • Endenburg Gouda
 • BouwCenter Filippo Ermelo en Barneveld
 • Ebo van den Bor Nijkerk
 • Plinten en Profielen Centrale Wijk bij Duurstede
 • Rotec Ede
 • Kartplaza Actionworld Nijverdal
 • Wildkamp Lutten, Coevorden en Zutphen
 • Bedrijfshal Broeze Nijverdal
 • Hydrospex Hengelo
 • De Plantenhal te Rhoon
 • Kooyman Terschelling
 • Motrac Linde Almere
 • Vogelzang Dedemsvaart
 • PPI Enschede
 • Scheer & Foppen Harderwijk
 • Volvo/Mazda/Ford Broekhuis Harderwijk
 • Karwei Rijssen en Steenwijk
 • ASF Fischer Lelystad
 • Woonboulevard Doetinchem
 • Tubeworkx Almelo
 • TiZwolle
 • Dasko Almelo
 • Kok Experience Harderwijk
 • Silverdome Zoetermeer
 • HP Valves Hengelo
 • No Excess Amsterdam
 • Maison Manon Enschede
 • Kip Caravans Hoogeveen
 • Coronel Kartracing Huizen
 • Grundfos Almere
 • Electromach Hengelo
 • Four Seasons Duiven
 • ASF Fischer Lelystad
 • Enkco Holten
 • Voortman Automatisering Rijssen
 • Büter Hydraulics Emmen
 • Pavro Nijverdal
 • Gamma Nijverdal en Amsterdam Noord
 • Arla Foods Nijkerk
 • Bakkerij Holland Vriezenveen en Roosendaal
 • Storax Zwijndrecht
 • Bouwmaat Hoofddorp, Hoorn, Middelburg,
 • Alphen a/d Rhijn, Rijssen, Groningen en Purmerend

contactgegevens

info@fuecon.nl
0548 – 610656
Postbus 195, 7440 AD Nijverdal
Bergleidingweg 79a, Nijverdal

KVK 51096552
BTWnr. NL1390.37.305.B.01